De betekenis van plaats en tijd in Bijbelse verhalen