Hoe wil de Bijbel gelezen worden?

Hoe deden de eerste christenen dit en wat zegt de Bijbel er zelf over?