Geweld in de Bijbel: een meer pastoraal antwoord

Theologie kan verklaren, maar maakt het niet altijd makkelijker